,, 
      'hJ, ,,
      'hJ, 'av,  \\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\
      ,;hJ, 'av    '\\\ \\\ '\\\  \\\'  \\\  \\ \\\   \\\ 
      ,J"|hJ,       \\\ \\\  \\\  \\\  \\\\\\\' \\\\\\\ \\\ \\\\\\
     ,Js\| hJ,      ,\\\ \\\ ,\\\  \\\  \\\   \\\   \\\  \\\
    _,Js_-\-_hJ,_   \\\\\\\\\ \\\\\\\\\  \\\  \\\   \\\\\\\\ \\\\\\\\'
  __--',Js  |\ hJ,'--__
';'  ,Js =!| \ hJ,  ';'
 '-_.,;VVKVVVVVVVVVKVV;,._-'

/kodowanie/c++
,----, 
|home| 
'----' 
,-----------,
|wstecz/back|
'-----------'


,-----,
|uzbek| - Coding In Uzbekistan
'-----' 
,-----------,
|the measure| - ;)
'-----------' 
,--------,
|jotsqrGB| - maly program do kwadratowania liczb / small program to square numbers
'--------' 
,-----------------------, - Gotuje żydów w twoim komputerze (ale na prawde gotuje, nie miej otwartego na dlugo)
|Schutzstaffel Antivirus| 
'-----------------------' - Cooks the jews in your PC (but really cooks, so don't leave it open for too long)