,, 
      'hJ, ,,
      'hJ, 'av,  \\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\
      ,;hJ, 'av    '\\\ \\\ '\\\  \\\'  \\\  \\ \\\   \\\ 
      ,J"|hJ,       \\\ \\\  \\\  \\\  \\\\\\\' \\\\\\\ \\\ \\\\\\
     ,Js\| hJ,      ,\\\ \\\ ,\\\  \\\  \\\   \\\   \\\  \\\
    _,Js_-\-_hJ,_   \\\\\\\\\ \\\\\\\\\  \\\  \\\   \\\\\\\\ \\\\\\\\'
  __--',Js  |\ hJ,'--__
';'  ,Js =!| \ hJ,  ';'
 '-_.,;VVKVVVVVVVVVKVV;,._-'

/kodowanie/bash
,----, 
|home| 
'----' 
,-----------,
|wstecz/back|
'-----------'


,----------, 
|toothbrush| - mala gierka/small game
'----------'
,---------, 
|realhaxv2| - wali jebanego matriksa/does the matrix
'---------' 
,------,
|jfetch|   - minimalny skrypt fetch/minimal fetch script | wymagania/requirements: lsb_release (optional/nie wymagane), awk
'------' 
,----,
|bhfl|    - skrypt do bhopa/script for bhopping | wymagania/requirements: xdotool
'----'
,----,
|bmus|    - script for playing music with mpv/skrypt do puszczania muzyki z mpv | wymagania/requirements: mpv, dmenu
'----'

???