,, 
	  'hJ, ,,
	  'hJ, 'av,  \\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\
      ,;hJ, 'av    '\\\ \\\ '\\\  \\\'  \\\  \\ \\\   \\\ 
      ,J"|hJ,       \\\ \\\  \\\  \\\  \\\\\\\' \\\\\\\ \\\ \\\\\\
     ,Js\| hJ,      ,\\\ \\\ ,\\\  \\\  \\\   \\\   \\\  \\\
    _,Js_-\-_hJ,_   \\\\\\\\\ \\\\\\\\\  \\\  \\\   \\\\\\\\ \\\\\\\\'
  __--',Js  |\ hJ,'--__	                     .,,
';'  ,Js =!| \ hJ,  ';'   \ , / 	     |,,| ,-, ;','; ;,,
 '-_.,;VVKVVVVVVVVVKVV;,._-'    \/\/ itamy na stronie |''| '-' '  ' ;,,

SSL TEMPORAIRLY DISABLED - WILL RETURN WHEN CERTIFICATE ARRIVES
SSL CHWILOWO WYŁĄCZONY - POWRÓCI GDY CERTYFIKAT DOJDZIE

/
,-------,
|uploads|
'-------'
,----,
|blog|
'----'
,-------,
|recipes|
'-------'
---------------
,--------,
|kod/code|
'--------'
,-------,
|szpiele|
'-------'
---------------
,-------------,
|hammer/mlotek|
'-------------'
,------------,
|music/muzyka|
'------------'
Special thanks to Boka for pentesting.